Stångberga – boende på äldre dagar


”Rum för omtanke”

Stångberga Omsorg är ett privat vård- och omsorgsföretag som erbjuder tjänster inom sjukvård, äldreomsorg. För oss är trygghet, individen och gemenskap tre fundamentala begrepp som tillsammans utgör ledstjärnan i all vår verksamhet. 

Vi erbjuder ett tryggt boende med en personlig och varm atmosfär. En miljö som ger varje individ möjlighet leva ett innehållsrikt liv, att bli sedd och respekterad som den unika person den alltid har varit. 

   Alla talar så mycket och gärna om trygghet  och kvalitet i vården och det låter ju jättefint  och bra på alla vis. Men vad människor,  oavsett ålder, verkligen vill ha är tid, tid  och återigen tid. Det är vad våra boende  får på Stångberga
Birgitta Josephson grundare, Stångberga Omsorg

Nyheter

Söta påskärringar delar ut påskägg

2017-04-13 11:53:11 -

Aktiviteter

2017-03-30 12:07:12 -

Våren närmar sig och de äldre kan snart njuta av mer värme

2017-03-30 11:42:01 -


Individuellt

Vi ger våra boende individuell vård som utformas utifrån de boendes egna önskemål och behov.

Trygghet

De boende ska känna den trygghet som en professionell vårdorganisation kan erbjuda.

Gemenskap

Vi erbjuder våra boenden gemenskap genom sång- och musikstunder, samtal eller andra aktiviteter.